NOVINKY
  • Změny od 1.1.2023 Od 1.1.2023 již nemáme smlouvu na odbornost vnitřního lékařství/interny u těchto ...
  • ZRUŠENA SKLEROTIZACE Na naší ambulanci již sklerotizace neprovádíme. Zajistíme Vám kontakty a doporučení na ...
  • PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ V rámci naší ambulance poskytujeme preventivní vyšetření, na které nevyžadujeme ...
  • VYŠETŘENÍ PROKRVENÍ MOZKU V příznivých termínech (do jednoho měsíce) lze u nás provádět vyšetření krčních ...
  • LYMFATICKÉ MASÁŽE Provádíme kompresní léčbu lymfatickými masážemi nebo též mízní drenáže pomocí ...
  • DÚLEŽITÉ UZORNĚNÍ Prosíme pacienty, kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu dostavit v daném termínu k ...
  • NOVÁ ORDINACE Ambulanci najdete v přízemí polikliniky MEDISPOL, kde jsou obě ordinace i stacionář ...
UDÁLOSTI
  • Dovolená na ambulanci: od: do:
  • Nepřítomnost MUDr. Faltýnkové, sestra přítomná 8-12h : od: do:

Další nemoci žil a tepen

HYPERREAKTIVITA NA CHLAD

Klasicky chladné nohy a ruce i při normální okolní teplotě. Nejedná se v pravém smyslu slova o nemoc, spíše o abnormalitu v termoregulaci, kdy mají cévy v periferních oblastech rukou a nohou tendenci se spíše stahovat a takzvaně centralizovat oběh kvůli zachování tělesné teploty. Vyskytuje se velmi často, zejména u žen. Nejedná se o nebezpečnou, spíše jen nepříjemnou záležitost.

Vyšetření spočívá v pletysmografii s chladovými testy a ve zhodnocení průchodnosti cév. Lze ovlivnit léky, ale spíše doporučujeme pouze udržovat „ruce a nohy v teple“.

VAZONEURÓZY

Porucha podobná hyperreaktivitě na chlad, která je už na úrovni onemocnění, ale princip je tentýž. Po vystavení chladu dochází na podkladě křečovitého stažení cév až k funkčnímu uzávěru tepen, aniž by byly přítomny patologické změny arteriální stěny (Raynaudův fenomén/nemoc). Projevuje se zblednutím, zčervenáním, až zmodráním prstů po vystavení chladu, mohou se vyskytovat až drobné poruchy kožního povrchu.

Vyšetření spočívá v pletysmografii s chladovými testy a ultrazvukovém vyšetření tepen. Léčí se podáváním látek roztahujících tepny a prevencí prochlazení. Onemocnění je spíše nepříjemné než nebezpečné.

ARTERIO-VENÓZNÍ PÍŠTĚLE (ZKRATY)

Můžou být vrozené či získané. Lokálně může vzniknout v přívodné tepně degenerace s aneurysmatickým rozšířením, v žíle pod zkratem varikozita. Může dojít k přetížení srdce eventuálně až k jeho selhání.

ANEURYSMATA (ROZŠÍŘENÍ)

Jedná se o rozšíření tepenné stěny- všech nebo pouze jedné vrstvy. Klinicky můžou aneurysmata zůstat němá, nebo se můžou projevit jako bolest a ischemizace (nedostatečné prokrvení) periferních orgánů.

MEDIOSKLERÓZA

Jedná se o zvýšené ukládání vápníku do cévní stěny, zejména charakteristické pro diabetiky.

KOMPRESIVNÍ SYNDROMY

Vznikají stlačením tepny, žíly či nervu anatomickými strukturami nebo následkem anatomické anomálie či odlišného průběhu. Může vzniknout nástěnná trombóza s periferní embolizací nebo dilatace až aneurysma s event. uzávěrem a periferní ischemizací.

VASKULITÍDY

Jedná se o zánětlivá onemocnění vedoucí k postupnému uzavírání tepen. Konečným důsledkem jsou poškození cílových orgánů v důsledku nedostatečného prokrvení.

CÉVNÍ NÁDORY

Klinicky se projevují postupnou ischemizací z uzávěru, jindy obrazem akutní ischémie, nebo poškozením okolních struktur. Nejčastěji se vyskytují leiomyosarkomy.