NOVINKY
  • Změny od 1.1.2023 Od 1.1.2023 již nemáme smlouvu na odbornost vnitřního lékařství/interny u těchto ...
  • ZRUŠENA SKLEROTIZACE Na naší ambulanci již sklerotizace neprovádíme. Zajistíme Vám kontakty a doporučení na ...
  • PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ V rámci naší ambulance poskytujeme preventivní vyšetření, na které nevyžadujeme ...
  • VYŠETŘENÍ PROKRVENÍ MOZKU V příznivých termínech (do jednoho měsíce) lze u nás provádět vyšetření krčních ...
  • LYMFATICKÉ MASÁŽE Provádíme kompresní léčbu lymfatickými masážemi nebo též mízní drenáže pomocí ...
  • DÚLEŽITÉ UZORNĚNÍ Prosíme pacienty, kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu dostavit v daném termínu k ...
  • NOVÁ ORDINACE Ambulanci najdete v přízemí polikliniky MEDISPOL, kde jsou obě ordinace i stacionář ...
UDÁLOSTI
  • Dovolená na ambulanci: od: do:

ANGIOLOGICKÁ AMBULANCE

Název naší ambulance je ANGIOLOGIE, což znamená „CÉVNÍ MEDICÍNA, CÉVOVĚDA NEBO PROSTĚ CÉVNÍ“. Zabýváme se především onemocněními cévního systému, která diagnostikujeme pomocí klinického, ultrazvukového a pletysmografického vyšetření.

Cévní ambulance 1

ŽILNÍ TROMBOZA

K nejzávažnějším patří žilní tromboza, ať už flebotromboza – závažný hluboký zánět žil, ohrožující člověka embolií plicní a tím i náhlým neočekávaným úmrtím. Zde je nutné co nejčasnější stanovení diagnózy a zahájení léčby. Vyšetření k vyloučení tohoto onemocnění provádíme na základě doporučení k akutnímu ošetření od jiného, nejčastěji praktického lékaře.

ZÁNĚT ŽIL

Také povrchový zánět žil je častou diagnózou, kterou je třeba akutně zhodnotit – nejedná se o onemocnění život ohrožující, ale nepříjemné a jeho riziko spočívá v tom, že ve flebotrombozu může za určitých podmínek přejít. Proto na základě doporučení lékaře i v tomto případě provádíme vyšetření v opodstatněných případech akutní.

ODSTRANĚNÍ KŘEČOVÝCH ŽIL

Nejčastější onemocnění žil, kterým se zabýváme, je takzvaná žilní nedostatečnost, která se projevuje otoky nohou, jejich bolestmi a tvorbou křečových žil. Zde se zabýváme komplexní péčí o pacienty a klienty s tímto onemocněním, a to diagnostikou, poradenskou činností, i odstraňováním křečových žil, jak z kosmetických, tak i léčebných důvodů.

DALŠÍ NAŠE SLUŽBY

Provádíme vyšetření postižení tepen arterosklerosou s domluvou a naplánováním léčby, interní vyšetření včetně Ekg, ultrazvuková a laboratorní vyšetření.

LYMFODRENÁŽE

Poskytujeme lymfodrenáže i ruční lymfatické masáže a to jak pro lymfedémy a jiné otoky nohou, tak i jako prevenci a léčbu celulitidy.

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Část našich vyšetření nabízíme jako preventivní program. Jedná se o preventivní prohlídky hrazené klientem viz. prohlídky. Zde bych chtěl zmínit možnost vyšetření ECHO srdce včetně Ekg a jeho vyhodnocení, které u nás provádí zkušený lékař z brněnského Centra transplantační a kardiovaskulární chirurgie Brno. Lze u nás sestavit plán vyšetření dle přání klienta.

Za jednu z nejdůležitějších součástí naší péče považuji rozhovor s člověkem, poskytnutí našeho názoru, pohledu na věc a společné zamyšlení se nad původem onemocnění, či potíží.

Ve vzájemném obohacení o názory a zkušenosti, vidím hlavní smysl naší práce a posun od léčby diagnózy, k péči o člověka a k individuální medicíně.