NOVINKY
  • ZRUŠENA SKLEROTIZACE Na naší ambulanci již sklerotizace neprovádíme. Zajistíme Vám kontakty a doporučení na ...
  • PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ V rámci naší ambulance poskytujeme preventivní vyšetření, na které nevyžadujeme ...
  • VYŠETŘENÍ PROKRVENÍ MOZKU V příznivých termínech (do jednoho měsíce) lze u nás provádět vyšetření krčních ...
  • LYMFATICKÉ MASÁŽE Provádíme kompresní léčbu lymfatickými masážemi nebo též mízní drenáže pomocí ...
  • DÚLEŽITÉ UZORNĚNÍ Prosíme pacienty, kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu dostavit v daném termínu k ...
  • NOVÁ ORDINACE Ambulanci najdete v přízemí polikliniky MEDISPOL, kde jsou obě ordinace i stacionář ...
PARTNEŘI

INFUSNÍ LÉČBA

Ambulantní podávání infusí zajišťujeme na našem stacionáři v rámci naší ambulance. Není problémem se domluvit na schématu aplikace infusí, které Vám budou vyhovovat.

Podáváme jak infusní léčbu vlastní, týkající se léčebného programu pacineta v rámci naší ambulance, tak rádi poskytneme náš stacionář pro aplikaci infusí indikovaných jinou ambulancí, jak praktického lékaře, tak specialisty.